Huonekortit Dali -valaistusohjausten dokumentoinnissa

Digitaalisiin ohjausväyliin perustuvien valaistusohjausten suunnittelu ja dokumentointi ei oikein onnistu tasopiirustuksilla. On toki nähty laajojakin kohteita joissa painikkeet ja valaistusryhmät on kuvattu tasoon ja siihen on kirjattu joskus huomattavakin määriä ohjelmointiohjeita. Tämä ei kuitenkaan ole kovin selkeä eikä ohjelmoijan kannalta helppokäyttöinen dokumentointitapa. Ongelma on sekin, että loogisia toimintoja kuten porrasvaloautomaattia tai vakiovaloisuussäätöä ei oikein voi tasossa kuvata. Myöskään painikkeiden ja valaisinten välinen yhteys ei kuvasta selviä kun sama väyläkaapeli kiertää kaikki toimilaitteet eikä sinänsä kerro mitään siitä kuka ohjaa mitä.

KNX Finland ry on aiemmin julkaissut huonekorttipohjan KNX -suunnittelua varten. Huonekortti on tällaisten ohjelmoitavien järjestelmien suunnittelussa kätevä työkalu, sillä siinä ohjauksen toiminnallisuus kuvataan selkokielisesti niin, että maallikkokin sen ymmärtää. Huonekortti on siis kätevä väline laadittaessa ohjaussuunnitelmaa yhdessä käyttäjän kanssa. Ohjelmoijalle huonekortti kertoo tarvittavat loogiset toiminnot ja siihen dokumentoidaan toimilaitteille määritetyt osoitteet. Huonekortti voidaan täytettynä lopulta tallettaa kiinteistön huoltokirjaan. Tuskin on ylimitoitettua myöskään liittää huonekorttien paperitulosteet osaksi ryhmäkeskusten piirustuskokoelmaa. Näin muutosten teko on jatkossa helppoa. Digidim Toolbox -järjestelmissä on suotavaa liittää myös Toolbox -projektitiedostot huoltokirjaan sillä osa parametreista kuten ryhmä- ja verkkonimet ei tallennu toimilaitteisiin vaan ne näkyy ainoastaan Toolbox -projektissa.

Dali -ohjelmoinnin ja toimilaitteiden erotessa jonkin verran KNX -laitteista olen laatinut Digidim Dali -järjestelmille oman huonekorttipohjan. Pohja on laadittu Word Template -muodossa jolloin se on helppo täydentää uusissa projekteissa. Imagine -järjestelmissä eli reititinjärjestelmissä pohjaa voi myös soveltaa, mutta siinä on muistettava taltioida reitittimiin liittyvät ominaisuudet kuten IP-osoitteet ja vaikutusalueet.

Lataa Dali-huonekorttiesimerkki