Projektipalvelut

Onko yrityksessäsi käynnistymässä hanke jolle ei ole vetäjää? Olemme vuosien toimineet erilaisissa projektitehtävissä liittyen paitsi tietojärjestelmähankintoihin myös muihin investointihankkeisiin. Tyypillisesti olemme avustaneet hankkeen määrittelyssä, kilpailuttamisessa (ml. julkiset hankinnat) sekä itse projektin läpiviennissä ja toteutuksen valvonnassa.

Esimerkkejä projekteista:

  • CRM -järjestelmän käyttöönotto ja tiedonsiirto vanhasta
  • CRM -järjestelmän laajennus toiminnanohjaukseen
  • Television ulkotuotantoauton rakentaminen ja varustelu
  • Kiinteistön tietoverkon hankinta, asennus ja käyttöönotto
  • Verkkopalvelun määrittely, hankinta ja käyttöönotto
  • Projektien edellyttämä työmäärä luonnollisesti vaihtelee. Alimmillaan projekti on saattanut vaatia vain muutaman työtunnin kuukaudessa, suurimmillaan on puhuttu täysipäiväisestä työstä. Toimeksiannot voivat olla joustavia millä varmistetaan myös se, että resursseja saadaan käyttöön riittävän varhaisessa vaiheessa. Huonosti määriteltyä projektia on vaikea muuttaa toteutusvaiheessa menestykseksi.