Miten poistat samannimiset kansiot tiedostorakenteesta?

Toisinaan tulee tarve poistaa metadataa sisältävät kansiot sen jälkeen kun on esim. palautettu kirjasto Time Machinesta. Myös Subversionin käyttäjille tarve on yleinen. OSX:n Pääte (Terminal) tarjoaa tähän hyvin yksinkertaisen konstin.

Oletataan, että kansiorakenteesta halutaan poistaa kaikki .svn -nimiset kansiot. Avataan Pääte, mennään juurikansioon ja kirjoitetaan seuraava komento:


find . -name ".svn" -exec rm -rf {} \;

Siinä kaikki!